I Skjoldhøj Dagtilbud er samarbejdet med forældrene en forudsætning for alt, hvad vi laver. Forældrene er vores samarbejdspartnere, og er en afgørende del af det større fællesskab, som vi alle indgår i. Samarbejdet er en stærk ressource i vores arbejde med at sikre barnets tryghed og trivsel i afdelingerne. 

Vi har derfor tydelige forventninger til hinanden i samarbejdet. Vi har fra barnet starter en åben dialog om forventningerne, så vi alle kender vores medansvar for barnets trygge og glædelige gang i Skjoldhøjs institutioner.

 

Forældreråd i afdelingerne

Alle afdelinger har et forældreråd, som vælges hvert år. 

I forældrerådet kommer du tæt på dagligdagen i afdelingen og de overvejelser, der ligger bag vores pædagogik og aktiviteter. Du er med til at drøfte udvikling og tiltag i afdelingen, som har betydning for børnene og fællesskabet, fordi gensidig forståelse mellem forældre og medarbejdere om værdier og retningslinjer skaber rammerne for et godt samarbejde. 

Som medlem af forældrerådet har du desuden mulighed for at blive afdelingens repræsentant i dagtilbuddets bestyrelse.

Læs mere om forældreråd og bestyrelser under aarhus.dk/demokrati.

Bestyrelsen i dagtilbuddet

Som en del af vores bestyrelse, er du med til at sikre et godt samarbejde mellem forældre, medarbejdere og ledelsen på tværs af afdelingerne.

Du får indflydelse på hverdagen i dagtilbuddet, og du er med til at præge de beslutninger, som dagtilbudslederen træffer på dagtilbuddets vegne. I bestyrelsen har du mulighed for at bringe dine synsvinkler i spil, når I for eksempel skal udarbejde principper for dagtilbuddet.

Har du spørgsmål til bestyrelsen i Skjoldhøj Dagtilbud, kan du kontakte formand for bestyrelsen eller sekretær i bestyrelsen, dagtilbudsleder Johnny Krämer Christensen.

Formand

Nanna Betsarkis Hansen - Solsikken

Næstformand

Peggy Törn - Mariehønen

Medlemmer

Anna Jensen - Jernurten                                              

Sumeta Sørensen - Bulderby                                

Astrid Matthiesen - Baobab                                                    

Sahra Waltoft Kristensen - Regnbuen                           

Esben Mikkelsen - Legehuset                                                 

Caroline Fruergaard Laursen - Dagplejen                                 

Kommer snart - Venøvej 7                                                    

Julie Bast Kornbæk Jørgensen - Venøvej 9                                                         

Medarbejdere:

Kirsten Thomsen - Legehuset                                            

Yvonne Jakobsen - Venøvej 9                                                                        

Gitte Dalgaard Olesen - Dagplejen                                     

Ledere:                   

Tina Bjerre Grubach - Mariehønen

Runa Busk - Legehuset og Solsikken

Johnny Krämer Christensen - Dagtilbudsleder                                                    

Her finder du referaterne fra bestyrelsens møder.

 

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Vi har følgende fællespasningsdage i Skjoldhøj Dagtilbud i 2022:

Påske: mandag, tirsdag og onsdag før påskeferien d. 11/4. til d. 13/4-2022

Kr. Himmelfart: fredag efter Kr. Himmelfart d. 27/5-2022

Sommerferien: ugerne 29 og 30 i perioden d. 18/7 til d. 29/7-2022

I sommerugerne 28-31 2022 er kontaktoplysningerne følgende:

Uge 28: Pædagogisk leder Helle Lindmann Jespersen M: 22 65 23 76 Mail: helije@aarhus.dk

Uge 29: Pædagogisk leder Cathrine H. T. Knudsen M: 23 74 10 56 Mail: cahk@aarhus.dk

Uge 30: Pædagogisk leder Tina B. Grubach M: 41 85 75 06 Mail: tibb@aarhus.dk

Uge 31: Pædagogisk leder Christina Hansen M: 41 87 30 66 Mail: hanschri@aarhus.dk

Juleferien: perioden fra d. 27/12 til den 30/12-2022.