Vi er ydmyge overfor det faktum, at det er jeres barns barndom, vi holder i vores hænder. Det vil vi gøre vores ypperste for at forvalte!   

En af grundstenene i vores værdisæt er, at man føler sig tryg og velkommen. Vi tager udgangspunkt i barnets perspektiv, men prioriterer samtidig fællesskabet højt. Det er vigtigt at være en del af noget og høre til.  

Vi er et åbent hus, som arbejder meget på tværs af stuerneBåde for at prioritere venskaber børnene imellem, men også for at fremme samarbejdet de voksne imellem og kendskab til hinandens børn.  

Børnene må gerne gå på besøg hos hinanden på de andre stuer, og vi inviterer ofte en gæst ind for at spise madpakke med stuen. 

Vi er en kommunal daginstitution med 17 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn.

Vores hus består af to 0-4 årsgrupper: ”Røde spirer” og ”Blå spirer” og en 4-6 års gruppe: ”Rødderne”.

Rødderne er yderligere delt op i to grupper, Mellemrødder og Storerødder.

På hver stue er der to pædagoger og en medhjælper tilknyttet.

Når børnene er 3½ til 4 år rykker de fra Spirerne til Rødderne. Tidspunktet sker ud fra flere parametre:  Alder, hvilke børn der udviklingsmæssigt er klar og antal børn på de forskellige stuer. Vi informerer jer forældre om det inden.

Grupperne har base på hver deres stue, og hjertet i huset er i fællesrummet.

Fællesrummet er der, hvor vi mødes, når vi åbner Baobab og afslutter dagen. Her mødes vi i løbet af dagen på tværs af aldersgrupperne, hvilket er med til at skabe en fællesskabsfølelse på tværs af huset.

Vi har et atelier, hvor vi kan gå ind med en lille gruppe børn. Her maler vi, klipper og klistrer, laver julegaver og alt hvad fantasien kan sætte gang i. Atelieret er åbent for både Spirerne og Rødderne.

Baobab har også et læserum, som primært har to funktioner. Rummet huser et sprogbibliotek, hvor vi har samlet bøger, kasser med materialer og ideer til vores samlinger med børnene. Derudover har rummet også den funktion at være et åndehul for de ældste børn. Her kan de få ro og plads til fordybelse, hvis de trænger til en pause.

I kælderen har vi et stort aktivitetsrum med masser af puder. Her går vi ned og hører musik, tumler, bygger huler, laver forhindringsbaner og lignende.

Både vores hus og legeplads er indrettet efter at kunne lave mange små legerum. Det er vigtigt for legen og fordybelsen, at børnene kan lege uden at blive forstyrret. Derfor bruger vi også uderummet på samme måde som inderummet. Det vil sige, at der er børn udenfor og indenfor både om formiddagen og om eftermiddagen. For os er inderummet og uderummet lige vigtige og brugbare. Idet børnene på skift bytter rundt i løbet af dagen, oplever vi mere ro og plads til legen og dermed færre konflikter.

Vi har et godt nærområde med bakker, søer, skove og legepladser, som vi bruger, når vi er på ture.

 

 

I Baobab er der højt til loftet og plads til nye ideer, men der er også en grundlæggende struktur, som giver dagen en rytme, som børnene genkender og værdsætter. Vi bestræber os på, at børnene igennem en dag oplever at være i mindre grupper, da vi ved, hvor gavnligt det er for deres leg og læring. Alle voksne er typisk mødt efter kl. 9 og dagens aktiviteter begynder oftest lige herefter.

I Baobab er legen vigtig og børn får lov at lege kun for legens skyld. Vi prioriterer, at rammerne skal være i orden; at der er fysisk og psykisk plads og rum til børnenes leg. Der bygges mange huler, som skærmer legen og giver et rum i rummet. Vi voksne har øje for at give børn en hånd til at komme med i legen. Vi leger også gerne med, hvis vi ser, at det kan gavne børnenes legekompetencer og lære dem at blive bedre til at forhandle i legen.

I Baobab vægter vi på alle stuer at komme ud af huset, få skønne naturoplevelser og få brugt vores kroppe. Hos Rødderne er begge grupper på en ugentlig tur. De ældste Spirerbørn samles på tværs af de to stuer og er også på en ugentlig tur ud af huset.

Alle børn er ude på legepladsen mindst en gang om dagen. Vi betragter legepladsen som et ekstra rum, som giver inspiration til andre lege end de indendørs. Vi nyder også, at der er højere til loftet og plads til de hurtige lege. Samtidig er der mange kroge, der indbyder til fordybelse. Generelt vægter vi udelivet højt.

I Baobab holder vi på alle stuer dagligt samling med børnene. Her er de mindre fællesskaber i fokus samt dialogisk læsning og sang. Vi oplever, at børnene har stor gavn af en rolig stund midt på dagen, hvor fordybelse, nærvær og det at ”få øje på hinanden” er i fokus.

Vi vægter også at have forskellige forløb kørende. Et forløb kan blandt andet udspringe fra en bog, som danner rammen for både ture og aktiviteter. Vi oplever også, at forskellige forløb giver inspiration til gode snakke og lege blandt børnene, da de har fået fælles erfaringer og oplevelser at bygge på.

 

Temauger og traditioner i løbet af året  

 • Fastelavn – Børn og personaler klæder sig ud og slår katten af tønden.

 • Baobabs fødselsdag – Vi inviterer børn og forældre til fødselsdag d. 1 marts, hvor vi serverer kaffe og rundstykker. 

 • Rødderne – Dem der har lyst laver et gækkebrev, som bliver lagt i ”gækkebrevspostkassen”, som bliver sat op på stuen. Til samling læses gækkebrevene op, og børnene forsøger at gætte, hvem det er fra.  

 • Bedsteforældredag – Vi inviterer alle bedsteforældre på besøg i Baobab en eftermiddag i maj. Her laver Storerødder underholdning, og alle andre synger et par sange for bedsteforældrene. Bagefter bliver der serveret kaffe og kage. Denne dag skal hvert barn have en blomst med, som de selv planter med deres bedsteforældre ude i kummerne på legepladsen.  

 • Bondegårdstur – Vi bestiller en bus og kører alle ud til en bondegård, hvor vi er en hel dag og ser alle dyrene.  

 • Fodboldturnering – Vi har en lille hygge turnering med Bulderby, hvor vi hvert år kæmper om at få pokalen.  

 • Sommerfest – I juni måned holder vi en sommerfest for alle børn, forældre og søskende fra kl. 17.30-19.30. Her holder vi også forældrerådsvalg, som vi starter med, og derefter spiser vi aftensmad sammen.  

 • Afslutning for skolebørnene – Vi holder en fælles fest for skolebørnene om formiddagen, hvor hele huset siger farvel til dem. 

 • Æbleuge – Vi laver ”mad” med æbler og andre sjove aktiviteter med alle vores flotte æbler fra egne æbletræer. 

 • Bevægelsesuge – Vi laver morgengymnastik hver dag i en hel uge sammen i hele huset. Vi leger forskellige bevægelseslege om formiddagene og slutter af med en ”Store-løbe-dag” om fredagen, hvor alle deltager på det store græsområde for enden af vejen.  

 • Efterårsfest – Vi finder et efterårstema og laver ”stationer” på hver stue om formiddagen for børnene.  

 • Julefrokost med børnene. 

 • Julefest med Luciaoptog – børn og forældre kommer til julefest, hvor vi hygger med forskellige aktiviteter og spiser æbleskiver. De ældste Rødderbørn går Lucia.

I Baobab prioriter vi en god og hyggelig stemning ved bordet - også når vi spiser. Dette gør vi ved at fordele børnene ved flere borde i forskellige rum med en voksen ved hvert bord. Vi snakker og lytter til hinanden. Bruger tid på at øve os i at bede om ting på en ordentlig måde og at hjælpe hinanden.   

Når vi spiser, er det børnene selv, der tager deres tallerken, sidder og smører deres rugbrød og bagefter rydder op efter sig selv. Dette gælder både Spirer og Rødder. Vi tager selvfølgelig afsæt i jeres barns alder, og hvert barn får den hjælp og opmuntring, det skal have.  

Spisetiderne begrænser os ikke i at tage på længere ture. Vi bestiller madpakker ved madleverandøren eller spiser når vi kommer retur. Når vejret eller hvepsene tillader det, spiser vi ofte ude på legepladsen.  

De helt små inde ved Spirerne følger deres egen rytme i forhold til at spise og sove, så længe de har brug for det.

Morgenmad: Afleverer I jeres barn mellem kl. 6.30 – 7.15 må I meget gerne give barnet en lille morgenmadpakke med. Det skal være noget, de selv kan sidde med og så har vi mælk, de kan få til. 

Formiddagsmad: Der bliver serveret frugt og rugbrød kl. 8.30. 

Frokost: Cirka 10.45 spiser Spirerne og kl. 11 spiser Rødderne. Vi får leveret maden udefra, som består af rugbrød, 4 slags pålæg og 3 slags grønt til. Spirerne får serveret mælk til. 

Eftermiddagsmad: Alle børn har deres egne madpakker med. Spirerne spiser deres kl. 13.30 og Rødderne kl. 14. Der er et køleskab på hver af stuerne, og husk – det er vigtigt med navn på madkassen. Som hus har vi den holdning, at hvad der er i madpakken – det er jeres ansvar som forældre. Vi opfordre til, at det er en sund madpakke, som jeres barn selv kan pakke ud og administrere. 

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

For alle forældre vil det opleves som en stor og vigtig begivenhed, når barnet skal i daginstitution for første gang. I ser med forventning frem til, hvilke forhold Baobab byder netop jeres barn, og hvilke voksne og legekammerater jeres barn nu skal være sammen med.

Tryghed er nok det, I og jeres barn har allermest brug for. For at give jer det og for at gøre overgangen mellem hjem og Baobab blid, er det vigtigt, at jeres barn får mulighed for, stille og roligt, at vænne sig til huset og personalet. Derfor vil vi bede jer om at afsætte tid til at være her sammen med jeres barn de to første uger. Den første uge skal I være her sammen med barnet. Den anden uge kan barnet begynde at være her alene, og her er det vigtigt, at det er korte dage, og at I stadig er til rådighed.

I den første tid har I to voksne som faste holdepunkter. Det vil sige, at to af stuens voksne især tager sig af jeres barn, og lærer det at kende. Det vil også være hos de to, I kan høre, hvordan dagen er gået.

For barnet betyder det, at det ikke behøver at forholde sig til så mange nye voksne i starten.

Vi forventer, at I tjekker intra jævnligt, da det er her, vi sender nyhedsbreve og lægger vigtige informationer og billeder op. I Baobab bruger vi desuden intra til at sende beskeder til jer og vil også gerne modtage fra jer, hvis I har spørgsmål eller informationer til os. Vi tager selvfølgelig garderobesnakken, når vi kan og bestræber os på at fortælle jer, hvordan dagen er gået, når I kommer og henter.

Efter jeres barn har været her i 3 – 6 måneder, vil vi tilbyde jer en samtale om, hvordan I og vi synes, at det går.

Der kommer en status – udviklingssamtale, når jeres barn nærmer sig 3 år og når de nærmer sig 6 år. Ved overflytning fra Spirerne til Rødderne, bliver I tilbudt en opstartssamtale. Og så kan I til hver en tid kontakte os for en snak, det gælder såvel personale som leder.

Vi har meget fokus på sproget, og alle børn får lavet en sprogvurdering, når de er 3 år. I Skjoldhøj dagtilbud har vi besluttet, at der også bliver lavet en, når børnene er 5 år. Sprog betyder meget for at kunne være med i det sociale med de andre børn og forstå, hvad der sker omkring barnet. Derfor betyder det noget, at de børn, som er 2 – 3 år ved start, har fået et så godt dansksprog som muligt med hjemmefra.

Vi har selvfølgelig også nogle forventninger til jer forældre. I hjælper for eksempel jeres barn ved at øve selvhjulpenhed, lære at modtage en besked, komme til tiden inden tur og aktiviteter, navn på børnenes tøj/madpakke og ved at sørge for, at de har skiftetøj og tøj med der passer til vejret. På den måde har jeres barn mere overskud til bare at lege og være med.

Vi har et forældreråd, hvor vi mødes 4-6 gange om året. Her snakker vi om hverdagen i Baobab, beslutninger fra Byrådet/politikerne, forberedelse til bestyrelsesmøde og lignende. Det er også forældrene fra forældrerådet, der hjælper til med sommerfest og julefest. Vi har et positiv og engageret forældreråd.

 

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Børnenes udvikling og trivsel er kerneopgaver i det pædagogiske arbejde. Det er vores fokus, og vi løser opgaverne med nærvær, opmærksomhed og med øjnene på det enkelte barn. 

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

Børnehuset Baobab
Runevej 107-109
8210 Aarhus V

Røde Spirer: 23 84 47 01
Rødderne: 23 84 47 02
Blå Spirer: 23 84 47 03

Pædagogisk leder
Hanne Østergaard
E-mail: hoc@aarhus.dk
Telefon: 4188 5789