I Regnbuen har vi en grundlæggende interesse og nysgerrighed overfor hinanden og livet i almindelighed. Vi møder børn, forældre og kollegaer med det vigtigste menneskesyn, vi kender; at alle er lige meget værd, og alle har lige stor betydning for fællesskabet.

Vi møder hinanden med åbenhed og anerkendelse, og ser forskellighed som en ressource. Vi møder børnene, hvor de er, og skaber ud fra dem en hverdag med flow, rummelighed og mulighed for at vokse.

Regnbuens rum er hver dag i udvikling. Vi har øje på, hvad vores hus tilbyder af muligheder for læring – både ude og inde. Vi skaber læringsrum ud fra, hvad børnenes behov kalder på. Leg, fordybelse, stille væren, vild væren – udfoldelse og udvikling.

Er du nysgerrig efter at vide mere om Regnbuen, vil vi meget gerne byde dig velkommen til et besøg hos os på Jernaldervænget. Så kan du opleve stemningen og energien i huset ved selvsyn.

Regnbuen er et åbent hus, hvor vi hjælper hinanden.

Det betyder, at vi er et hus, hvor pædagogikken og menneskesynet sætter rammerne. Vi har ingen forudbestemte kasser, børnene skal passes ind i. I stedet for kasser, tegner vi bløde mønstre, der indrammer barnets her og nu. Mønstre, som kan viskes ud og tegnes op afhængig af barnets behov. Det kræver en medarbejderstab, som er i konstant faglig refleksion og i udveksling med barnet. 

Et åbent hus betyder, at fysiske stuer og etablerede grupper ikke bestemmer barnets færden gennem dagen. Det betyder, at medarbejderne i Regnbuen tager barnets perspektiv, med øje for hele fællesskabet. Men altid barnets perspektiv sammen med en faglighed, vi er ret stolte af. 

Vi har grupper i Regnbuen, men det er grupper, som er defineret af udvikling, relationer og trivsel. Ikke nødvendigvis kun alder. Det betyder samtidig, at vi har en god normering, fordi vi løbende tilpasser normeringen grupperne og børnene. 

Et åbent hus betyder ikke grænseløs færden på kryds og tværs i institutionen. Vi har forudsigelige rammer i form af grupper, som er barnets udgangspunkt. I de grupper har vi aktiviteter to timer om formiddagen. Her kan døren også stå på klem. 

Hvis vuggestuebarnet for eksempel søger grupper med større børn, hvor intensiteten er lidt højere, kan det være et signal om, at barnet gerne vil udfordres lidt mere. Medarbejderne overvejer, hvordan vi rammer barnets zone for nærmeste udvikling med trygheden og glæden intakt. 

Resultatet er en institution, hvor børnene danner venskaber på kryds og på tværs, mellem store og små. Hvor børnene færdes med stor tryghed, fordi alle kender alle. Og hvor barnets overgange i institutionen er glidende og blide, fordi trygheden er sikret med gode relationer. Samtidig sikrer vi friheden i fleksible og åbne læringsmiljøer. 

Nye relationer opstår hele tiden i huset. For eksempel, når de store børn interesseret og nysgerrigt søger de helt små, leger med dem, hjælper, når de skal puttes, og når de skal have tøj på og på legepladsen. Eller små børn, der undersøger rummene rundt om i huset, åbner en skuffe, finder et stykke papir og henvender sig til et større barn, som hjælper med at finde farveblyanter og sammen tegner de en tegning. 

Regnbuen er et åbent hus. Ikke grænseløst og uden rammer. Men et hus, der altid har barnets perspektiv. 

Regnbuen er en 0-6 års institution delt op i en vuggestuegruppe og en børnehavegruppe.

Vi har gode faciliteter både ude og inde. Inde har vi tre grupperum, et fællesrum, en skolegrupperum og et kreativt værksted. Vi skaber læringsrum ud fra, hvad børnenes behov og dagsform kalder på. Vores rum er medspillere og rammer om udfoldelsen af børnenes fantasi og leg.

Hele vejen rundt om Regnbuen har vi en fantastisk legeplads, med bålplads, legeredskaber og buske og krat, der giver rig mulighed for motorisk udfoldelse. I nærområdet har vi en dejlig skov, bakker og legepladser.

Det skal være sjovt at komme i Regnbuen. Vi lægger vægt på at grine, være meget tæt på børnene og være lidt skøre sammen. Børn er meget forskellige, så vi tager udgangspunkt i det enkelte barn. Vi har alle brug for at være trygge her. Både børn og voksne.

Hvert barn er tilknyttet to kontaktpersoner. Det betyder dog ikke, at de altid er sammen med disse. Vi arbejder i Regnbuen på kryds og tværs. På den måde lærer børnene alle voksne at kende. Det giver ro og tryghed i hverdagen, at der altid er en velkendt voksen. Samtidig kan de voksne støtte og hjælpe hinanden, hvor der er behov.

Dagens gang i Regnbuen

Dagen starter klokken 6.30, hvor to voksne møder ind. De modtager de børn, der kommer tidligt. Vi hygger og spiser morgenmad i fællesrummet indtil klokken cirka 8.00.

Der leges rundt i huset, vi læser og laver puslespil med videre. Vuggestuen trækker ofte ind på deres stue, hvor der er lidt mere ro. Omkring klokken 9.00 spiser vi frugt/brød.

Kl. 9.30 går alle børn ud i aldersopdelte grupper, hvor der arbejdes med emner ud fra den styrkede pædagogiske læreplan. Hver gruppe har et grupperum, hvor der er rammer for leg og læring.

Hver gruppe har en fast tur-dag, hvor vi er ude i naturen, der omgiver Regnbuen. I grupperne er der fokus på sprog, hvor der bliver læst dialogisk læsning. Ud over sprog arbejder vi med at fremme venskaber, samhørighedsfølelse/fællesskabsfølelse og generelle sociale kompetencer i et fællesskab.

Vi har skolegruppe, hvor de kommende skolebørn leger skole med bogstaver, farver, emner, skrivning og meget mere.

Alle grupper lægger dagligt/ugentligt billeder og tekst på Aula. På den måde er der mulighed for jer forældre at følge med i, hvad jeres barn oplever i løbet af ugen i Regnbuen.

Vi er en institution, der vægter udelivet højt. Vi skaber læringsmiljøer på legepladsen, der indbyder til leg og fantasi, og vi har skov og sø som nabo, der flittigt bliver udforsket.

Klokken cirka 11.00 spiser vi mad. Vi får mad udefra, og frokosten vil være varieret og bestå af både kolde og lune retter. Dertil får børnene koldt vand.

Desuden skal børnehavebørnene have tre/fire stykker frugt med om ugen. Det deles ud til alle i løbet af ugen. Til børnenes eftermiddagsmad skal I selv medbringe en madpakke.

Klokken 14.00 spiser vi vores madpakker, og derefter leger vi ude og inde, indtil børnene skal hjem.

Morgenmad

Det er vigtigt, at alle børn får en god start på dagen. I Regnbuen serverer vi morgenmad mellem 6.30 og 7.30. Børnene får tilbudt havregryn med mælk eller rugbrød, gerne ristet, med smør.

Formiddagsmad

Vi spiser frugt/ brød kl. 9.00. Alle børnehavebørn medbringer hver uge 3-4 stykker frugt, der deles ud til alle i løbet af ugen.

Frokost

Vi har frokostordning i Regnbuen. Maden bliver serveret på små fade, og vi præsenterer børnene for alt, hvad der er på fadet. To gange om ugen serverer vi varm mad, som vi anretter i små skåle, så børnene selv kan tage. Vores frokoststunder er rolige og hyggelige, og er fine anledninger til at støtte børnene i deres bestræbelser på at blive selvhjulpne.

Vi lægger stor vægt på, at rammerne omkring frokostmåltidet skal være overskuelige og hyggelige for barnet. Vi skaber mulighed for fordybelse i dialog med de andre børn og voksne ved bordet. Børnene spiser i deres grupperum eller ved små borde på legepladsen. Vi har små hyggelige overdækkede steder rundt på legepladsen, hvor man kan sidde uforstyrret og spise.

Eftermiddagsmad

Børnene medbringer selv en madpakke, som de spiser kl. 14.00. Vi spiser madpakkerne i grupperne eller sammen på legepladsen.

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Forældresamarbejdet i Regnbuen skal være præget af åbenhed, ærlighed, lydhørhed og gensidig respekt. Vores fælles fokus er samarbejdet omkring jeres barn/børn.

Vi er bevidste om, at vi alle, både børn, forældre og personale er forskellige. Det afspejler sig i måden, vi er sammen på.

Forældresamtaler

I Regnbuen afholder vi status-udviklings-samtaler når barnet er cirka 14 måneder, 3 år og 5 år. Udover det holder vi en opstartssamtale, når barnet har gået cirka tre måneder i Regnbuen. Vi har også en trivselssamtale, når barnet er omkring fire år.

Derudover holder vi selvfølgelig samtaler, hvis behovet opstår.  Det er vigtigt at understrege, at I som forældre altid kan komme til os, hvis der noget der undrer jer, I har spørgsmål eller hvis der er noget I vil vende med os omkring jeres barn.

Forældreråd

Der afholdes valg til forældremøde i august, hvor der er valg til forældreråd. Forældrerådet holder forældrerådsmøde cirka fire gange om året.

 

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Hver anden fredag er der træf på plejehjemmet i Ankersgade. En gruppe af de 2-4-årige børn fra Regnbuen hopper i dagtilbuddets bus og kører på besøg hos en udvalgt skare af ældre.

Det er et besøg præget af stor glæde for alle de involverede; de små, de gamle og alle medarbejderne.

Besøgene foregår på børnenes præmisser. Det giver børnene og de ældre en fælles oplevelse, hvor begges umiddelbarhed skaber små, magiske øjeblikke.

Læs mere om mødet i denne artikel

I Regnbuen viser vi flaget. Og det er hverken det blå eller regnbuefarvede, men det grønne flag. En mindst lige så stor hæder og anerkendelse, som garanten for vandkvaliteten på de danske badestrande er det.

For det grønne flag viser, at her bor de Grønne Spirer; et hus med store og små, som brænder for naturen og alt, hvad der bor i den.

Læs mere om Regnbuen og de Grønne Spirer i artiklen her

Regnbuen
Jernaldervænget 4
8220 Brabrand

Telefon kontor: 4185 8313
Telefon børnehave: 4185 8315
Telefon vuggestue: 4185 8316

Pædagogisk leder 
Helle Lindmann Jespersen
Telefon: 4185 8313
E-mail: helije@aarhus.dk