I Mariehønen bestræber vi os på at skabe et imødekommende og overskueligt miljø, hvor børnene hver dag føler sig velkomne og trygge. 

Mariehønens lege- og læringsrum skabes, så de stemmer overens med børnenes behov. Det betyder rum, hvor børnene kan finde ro til koncentration og fordybelse. Og rum, hvor børnene kan udfolde sig fysisk.  

I Mariehønen er der plads og rum til at være det menneske, man er.

I Mariehønen skal alle børn kunne føle sig velkommen, hvor end de bevæger sig i huset. Vi lægger stor vægt på, at alle børnene kan færdes med glæde og tillid i huset. Sådan skaber vi et godt børnefællesskab.

Vores hus er delt op i to afdelinger med en vuggestue og en børnehave. Alle børnehavebørn tilhører samme gruppe. Der er derfor mulighed for, at børnene selv foretager valg i forhold til legekammerater og læringsmiljø uden at skulle spørge om lov. Det stiller krav til personalet i forhold til overblik og en pædagogisk struktur, der skaber mening og sammenhæng for børnene i løbet af dagen. 

Vuggestuen er en selvstændig enhed, hvor de mindste også går på tværs af huset, når de er klar til det. Vi skærmer vuggestuebørnene, hvor det er nødvendigt. 

Mariehønens fællesrum er også for alle.  Det er her vi starter dagen, og afslutter den, når vi skal sige tak for i dag. Her og i resten af huset skaber vi legemiljøer med udgangspunkt i de børnegrupper, vi har. Om det er alder eller modenhed. Interesse eller dagsform. Stille ro eller store armbevægelser. 

Vi har et krearum, med adgang til alverdens materialer, der kalder på kreativitet, sjove ideer og dejlige, finmotoriske udviklingsmuligheder. Krearummet bruges af alle. 

På legepladsen er der god plads! Det inviterer til at bruge kroppen. Tit sætter børnene selv lege i gang, nogle gange tager voksne initiativ til en leg, sætter lege i gang efter børnenes ideer eller går med i børnenes lege. 

 

 

I Mariehønen åbner vi hver morgen dørene kl. 6.30 og siger godmorgen med ro, nærvær og opmærksomhed. Der, der har lyst kan få morgenmad.

Kl. 07:30: Vi leger rundt i huset eller på legepladsen; laver forskellige små aktiviteter og modtager de børn, der kommer.

Kl. 09:00: Vuggestuen samles til frugt.

Om formiddagen leger vi ude og inde i børnehaven, vi laver gruppeopdelte aktiviteter, laver sprogarbejde, tager på ture i nærområdet eller laver aktiviteter udsprunget af børnenes initiativ og vores fælles her-og-nu.

Vuggestuen laver også aktiviteter ude og ind om formiddagen. Nogle gange fælles, nogle gange i mindre grupper. 

Kl. 10:30: Vuggestuen spiser frokost, og vi putter derefter børnene.

Kl. 11:00: Børnehaven spiser frokost. Når de har spist, puttes de mindste børnehavebørn. De andre børn går de fleste dage på legepladsen. 

Kl. 14:00: Alle spiser madpakker. Vuggestuebørnene spiser efterhånden som de vågner af middagsluren.

Om eftermiddagen har vi aktiviteter ude og inde. Vi siger farvel og på gensyn efterhånden som børnene bliver hentet.

Kl. 17:00 (Fredag kl. 16.30) lukker vi.

Morgenmad

I Mariehønen serverer vi morgenmad mellem 6.30 til cirka 7.30. 

Formiddagsmad

Alle børnehavebørn har frugt med i deres madpakke hjemmefra. Børnene spiser af frugten i løbet af formiddagen efter behov. 

Frokost

Vi har frokostordning i Mariehønen. Rammen for vores frokoststund er bygget af ro, hygge, overskuelighed og mulighed for fordybelse. 

Vi taler om maden, og sørger for at støtte børnene i at blive selvhjulpne omkring frokostbordene. To gange om ugen serverer vi varm mad, som vi anretter i skåle, så børnene selv kan tage. 

Børnene spiser i deres grupperum eller ved små borde på legepladsen. 

 

Eftermiddagsmad

Børnene medbringer selv en madpakke, som de spiser cirka kl. 14.00. Vi spiser madpakkerne i grupperne eller sammen på legepladsen.

 

Alle forældre stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om børnene skal have med madpakker med. I stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

I Mariehønen har vi et godt, åbent og tillidsfuldt samarbejde mellem forældre og medarbejdere. Når vi udveksler med hinanden i tillid, så opstår det gode samarbejde omkring børnene. Vores gensidige åbenhed, forståelse og tolerance viser vejen for børnene. Alt sammen vigtigt for børnenes trivsel og udvikling. 

Forældresamtaler

Cirka tre måneder efter barnet er begyndt i Mariehønen, inviterer vi jer til en samtale om, hvordan I og jeres barn er faldet til i huset. 

Når barnet er cirka 14 måneder holder vi Status-Udviklings-Samtale (SUS). Vi afholder lignende samtaler, når barnet er omkring tre år og på vej i børnehave. Og igen, i forbindelse med skoleindskrivning, når barnet er cirka 5 år.

Når jeres barn er omkring fire år vil I blive tilbudt en trivselssamtale om, hvordan det går med jeres barn.

Ud over de fem samtaler er der altid mulighed for at få en ekstra samtale. Det kan naturligvis ønskes af både forældre og kontaktperson. Den pædagogiske leder deltager, hvis en af parterne ønsker det.


Forældreråd/Bestyrelse

Vi afholder valg til forældrerådet i august. Forældrerådet i Mariehønen holder møde 3-4 gange om året for at snakke status og udvikling i Mariehønen. I forældrerådet vælges forældrerepræsentanter til dagtilbudsbestyrelsen.

 

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Børnenes udvikling og trivsel er kerneopgaver i det pædagogiske arbejde. Det er vores fokus, og vi løser opgaverne med nærvær, opmærksomhed og med øjnene på det enkelte barn. 

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

Mariehønen
Jernaldervænget 6
8220 Brabrand

Kontor: 4185 8306
Vuggestuen: 4185 8302
Børnehaven: 4185 8303

Pædagogisk leder 
Tina Bjerre Grubach
Telefon: 4185 7506
E-mail: tibb@aarhus.dk