For alle os i Dagplejen er tryghed og nærvær i hverdagen afgørende. Vores elleve dagplejere åbner hver dag deres hjem for Skjoldhøjs mindste og deres forældre. En tryg ramme om en hyggelig hverdag sammen med fire til fem andre små legekammerater.

Vi vægter voksne, der gennem gode relationer er i stand til at styrke børnefællesskaber på tværs af alder og køn. Vi gør en dyd ud af vores hjemlige atmosfære, hvor børnene hver eneste dag mødes med en nærværende, empatisk og omsorgsfuld dagplejer.

Vores målsætning er, at Dagplejen Skjoldhøj er et sted, hvor alle børn har ret til at lege og lære, drømme og forme – leve og være. Hver dag.

Dagplejen består af 11 familieboliger. I alle hjemmene er et af rummene indrettet til legeværelse for dagplejebørnene. Rummet er børnenes og deles ikke med andre. Husenes haver er tilpasset de små med rum for fordybelse, leg, motorisk og kropslig udfoldelse.

Dagplejen råder over to Christiania cykler, som dagplejerne har på skift. Alle nyder cyklerne og de muligheder den øgede radius giver. 

Vores legestue

Vi har en fantastisk legestue på Bronzealdertoften. Huset deler vi med vuggestuen Solsikken. Her mødes vi en gang om ugen med vores legestuegrupper på tre-fire dagplejere.

Legestuen giver børnene rig mulighed for at danne relationer i et større forum, og barnet får også mulighed for at lære de andre voksne at kende. Vores gæstedagplejer kommer i alle tre legestuegrupper og kender således alle børn i dagplejen. Samtidig er det trygt, fordi turen i legestuen altid foregår med egen voksen og den samme børnegruppe. 

I legestuen finder I motorikrum, dukkekrog, værkstedsbænk, bilbaner og en skøn legeplads at udfolde sig på. Her er der bakker og rutsjebaner, der er tilpasset de små med passende udfordringer. På legepladsen findes en lille skov med små stier, der krydser igennem skoven. Her står små trolde, der altid er et fint afsæt for dialog og fortælling.

Der er faste legestuegrupper tirsdag, onsdag og torsdag. Legestuen er en heldagslegestue - derfor afleverer og henter forældrene barnet her.  

Lundagergård

Skjoldhøj Dagtilbud, som Dagplejen Skjoldhøj er en del af, er omgivet af skøn natur. Den bruger vores dagplejere flittigt. Blandt andet området True Skov, hvor man finder Lundagergård. Omgivet af skov og sø kan børnene her sanse og mærke naturen på gårdens hyggelige lille lejrplads. 

Dagplejen Skjoldhøj består af elleve dagplejere, en fastansat gæstedagplejer og en pædagogisk leder. Vi har også en dagplejepædagog ansat i 15 timer ugentligt. Vi har plads til cirka 45 børn. 

Den enkelte dagplejer har åbent 48 timer pr. uge. Det er individuelt, hvordan timerne ligger, men det er mellem kl. 6:30 – 17:00.

Hverdagen i dagplejen er tilpasset de børn, vi har. Vi værner om børnene og de rutiner, der sikrer trygheden og den positive udvikling bedst. Strukturen på dagene i vores elleve huse vil være stort set den samme. Fra ankomst om morgenen til leg, spisestunder, sovetid og udflugter. 

Vores dagplejere har et tæt samarbejde, og udnytter blandt andet muligheden for at mødes med hinanden på de mange legepladser i Skjoldhøjparken. 

Hver dagplejer har en ugentlig dag i legestuen. Den kan I læse om her

 

I dagplejen er barnets kost inkluderet. Dagplejeren tilbyder barnet morgenmad (til de tidlige børn) formiddagsmad, frokost samt eftermiddagsmad. Dagplejeren giver barnet en sund og varieret kost med udgangspunkt i Aarhus Kommunes kostpolitik.

Kosten er også sammensat i en dialog med forældre. Vi er meget lydhøre overfor input og forslag fra vores forældre.

 

Vores forældresamarbejde bygger på åbenhed og tillid. Det er vigtigt, at der er en god kontakt mellem dagplejer, forældre og den pædagogiske leder. Samarbejdet foregår med respekt for hinandens forskelligheder og til fælles gavn for barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Vi vægter tillidsfulde, åbne dialoger om stort og småt. Aflevering om morgenen foregår stille og roligt med fokus på barnet – fortæl gerne om nattesøvn og morgenseancen. 

Ved afhentning fortæller dagplejer om dagen, hvad barnet har spist og hvordan det har sovet. Vi elsker nysgerrige og undersøgende forældre – den daglige snak mellem forældre og dagplejer er vigtig.

Status-Udviklingssamtaler

Dagplejepædagogen indbyder til to status-udviklingssamtaler (SUS). Den første samtale ved 14 måneder, den anden, når barnet er cirka 2½ år - altså omtrent et halvt år før børnehavealderen. Som titlen antyder, er samtalerne ramme om en fælles status på barnets udvikling.

Forældreråd og bestyrelse

Forældresamarbejdet udfolder sig også omkring dagplejens forældreråd. Her er forældrene med til at lægge de overordnede retningslinjer og komme med ideer til institutionens hverdag. 

Hvert år i juni afholdes forældremøde i henholdsvis institutionerne og dagplejen med henblik på valg til forældreråd. I hvert forældreråd vælges forældrerepræsentanter til dagtilbudsbestyrelsen.

 

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Børnenes udvikling og trivsel er kerneopgaver i det pædagogiske arbejde. Det er vores fokus, og vi løser opgaverne med nærvær, opmærksomhed og med øjnene på det enkelte barn. 

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

 

 

 

 

Dagplejen Skjoldhøj 
Bronzealdertoften 1
8210 Aarhus V

Telefon: 4187 3062
E-mail: Lhca@aarhus.dk

Pædagogisk leder 
Camilla Hillerup Lyhne
Telefon: 4187 3062
E-mail: Lhca@aarhus.dk