Gå til hovedindhold

Børnehuset Jernurten

Pædagogikken i Jernurten har glæden som fundament. De voksnes glæde ved arbejdet med Jernurtens børn. Fagligheden, der løfter børnenes trivsel og udvikling med sang, dans og nærvær. Og en grundighed i at sikre, at alle er med.

 • Læs op

Indhold

  Vi har en glæde, der smitter. Vi tror på, at man mærker bacillen lige så snart, man træder ind ad døren. Vi er et børnehus, hvor voksne går glade på arbejde og glade hjem. Det forplanter sig i børnene.

  I de små vuggestueenheder læres med kroppen, hjernen og sanseligheden. Med små sting samler den pædagogiske tråd de enkelte lag sammen, så børnene oplever sammenhæng gennem gentagelser, brug af kroppen og den mentale sansning og bearbejdning af det, de møder. I Jernurten er det ikke alderen, der bestemmer, hvornår børnene overgår til børnehavegruppen. Vi gør det, når de er klar.

  I Jernurten synger vi hvor som helst og når som helst en anledning opstår. Om det er struktureret under morgensamlingen eller på legepladsen. Som i vuggestuen, har børnehavebørnene hver dag en samling, hvor de synger, danser og leger sprog og erkendelser ind. Vi arbejder fra barnets start i Jernurten med at være inkluderende og samarbejdende, for at få det bedst mulige børnefællesskab, hvor børnene kan få skuldrene ned – og hvor det er godt at være lige nøjagtig den, man er.

  ”I Jernurten er vi utroligt forskellige. Vi er mangfoldige. For os betyder relationen, glæden og humoren meget. Vi er meget tætte – forskellige, men tætte. Vi er et hyggeligt, nært og hjertevarmt lille hus. Vi er glade for vores arbejde og glade for hinanden. Vi taler meget om fællesskabet. Både børnefællesskabet og fællesskabet med forældrene. I vores børnehus er det børnenes hus, forældrenes hus og det er vores hus. Alle skal føle sig velkomne, og forældrene er velkomne altid. De kan altid gå ud og tage en kop kaffe og sætte sig ned,” fortæller Cathrine, pædagogisk leder i Jernurten.

  Sådan ser her ud

  I Jernurten har vi en stor legeplads med gemmesteder i hækkene til gemmelege. Der er plads til at ræse på mooncars og løbecykler og få pulsen op, samtidig med stillelege i mindre grupper rundt omkring.

  Vi er meget ude – mindst én gang om dagen. Vi laver aktiviteter udenfor, hvis det er muligt ellers indenfor.

  Vi har tre stuer: Kaninerne og Sommerfuglene med børn i alderen cirka 10 måneder – 3½ år, og Hajerne med de ældste fra cirka 3½ til 6 år. Der er knyttet tre voksne til hver stue, to pædagoger og en medhjælper.

  Vi har som udgangspunkt otte vuggestuebørn og fire til fem børnehavebørn på de to mindste stuer. Hos Hajerne er der mellem 16 og 22 børnehavebørn. Stuerne arrangerer selv daglige aktiviteter, og derudover har vi en del traditioner på tværs; Jernurtens fødselsdag med teater eller lignende og forældrekaffe, arbejdsdag, bedsteforældredag.

  Den fælles start på dagen er typisk ved samling kl. 9. Her snakker vi om dagens aktiviteter, har bl.a. fokus på vejret og hvor meget/ lidt tøj man skal have på ud på legepladsen. Det er også her børnene hver især byder ind og fortæller om noget, de har lavet i weekenden eller i anden sammenhæng. Aktiviteterne foregår ofte i mindre grupper, efter alder og passende udfordringer. Eller med alle på én gang.

  Vi kan have forskellige temaer i gang – årstider, de traditionelle aktiviteter ved fastelavn, påske, jul. Derudover har naturen en stor plads i Jernurten, da legepladsen indbyder til mange forskellige lege og projekter.

  Børnenes egen dannelse, udvikling og læring er medskabere af de ting, vi laver med børnene.

  For os er det vigtigt, at vi har en god omgangstone i huset, så vi arbejder med et positivt sprog, at være lyttende og deltagende sammen med de andre børn.

  Børnene har mulighed for at spise medbragt morgenmad mellem kl. 6.30 og kl. 7.30. Vi har mælk.

  Vi spiser frokost kl. 11. Vi får frokostmåltid leveret på fade fra vores eksterne leverandør. Børnene sidder ved mindre borde, smører selv og vælger selv pålæg på fadet. Vores leverandør af frokost leverer 95% økologisk pålæg, og brødet er friskbagt fra lokal bager.

  Alle har madpakker med til om eftermiddagen.

  Alle forældre stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  Vi vægter samarbejdet med forældre meget højt. Det er alfa og omega for barnets udvikling og trivsel i vuggestue og børnehave. Og vores gode samarbejde er også afgørende, når børnene har brug for at være klar til at starte et nyt kapitel i deres liv – skolen.

  Den daglige dialog i garderoben ved aflevering og afhentning er utrolig vigtig, og noget vi prioriterer at have tid til (de fleste dage). Vi holder samtaler, hvor vi kan sidde uforstyrret og snakke om barnet. De afholdes efter tre måneder, når barnet tre år og igen omkring fem år, på vej mod skolen. Skulle der derudover være behov for en samtale, finder vi et tidspunkt, hvor det kan passe alle.

  Ved indkøring vil der være en kontaktperson, som giver jer de nødvendige informationer og svarer på jeres spørgsmål.

  Hvert år er der valg til vores forældreråd, som er en underafdeling af bestyrelsen i Skjoldhøj Dagtilbud. Der afholdes fem møder pr. år. Her kan nogle af emnerne være: at diskutere principielle ting (som skal på bestyrelsesmødet), tage et tema op – udeliv/ natur, dialog om hverdagens opbygning mm. I vil også være med til afvikling af fødselsdag, julefest og lignende.

  Få indflydelse på hverdagen

  I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

  Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

  Børnenes udvikling og trivsel er kerneopgaver i det pædagogiske arbejde. Det er vores fokus, og vi løser opgaverne med nærvær, opmærksomhed og med øjnene på det enkelte barn. 

  Vores arbejde med det enkelte barn tager udgangspunkt i det vi ser, men også i høj grad af de informationer, vi får fra forældre. Al udvikling sker i et samarbejde, hvor man deler viden og laver eventuelle nødvendige tiltag sammen, så der begge steder – hjemme og i institutionen arbejdes med samme udgangspunkt og indhold. Det kan være med fælles fokus på at gøre børnene selvhjulpne, at gøre dem robuste, så de kan sige fra overfor andre.

  Vi tilstræber at skabe en rolig og forudsigelig dag for børnene, for på den måde at skabe en god atmosfære og god interaktion mellem børn og voksne. Alle kender alle og er trygge ved hinanden.

  Vi arbejder på at skabe et læringsmiljø, hvor der arbejdes med børnenes udvikling, læring og dannelse.

  Børnehuset Jernurten

  Jernaldervej 286, 8210 Aarhus V

  Telefon: 23 74 10 56

  Pædagogisk leder 

  Cathrine Haugaard Thaaning Knudsen

  Børnehuset Jernurten

  Telefon: 23 74 10 56

  E-mail: cahk@aarhus.dk

  Sidst opdateret: 28. november 2023