Der er gode erfaringer og rutiner med at lade børnene bevæge sig rundt i huset og finde legekammerater på tværs af alder. Der er mulighed for at lade barnet besøge og spise madpakke sammen med én på en anden stue, som man har leget godt med og gerne vil være sammen med lidt længere.

Hverdagen krydres med en blanding af planlagte aktiviteter i grupper og selvvalgte lege i Jernurten. Vi har tidligere været totalintegreret, så vi har kender betydningen af, at der er børn i forskellige aldre, som man kan spejle sig i, læne sig op ad, og både lege med ældre og yngre børn.

Vi har stort fokus på det enkelte barn, hvad har det brug for i dag, og på hvordan kan vi gøre dagen til en sjov og inspirerende dag, som kan føre til fremadrettede oplevelser.

En jernurt – er en busk som vokser i Mellemamerika. Eller en blomst man kan købe i Danmark. Hvis man søger på Jernurten og læser hvad den betyder, så er en af egenskaberne: at den gør børn lærenemme og forstandige.

I Jernurten har vi en stor legeplads med gemmesteder i hækkene til gemmelege. Der er plads til at ræse på mooncars og løbecykler og få pulsen op, samtidig med stillelege i mindre grupper rundt omkring.

Vi er meget ude – mindst én gang om dagen. Vi laver aktiviteter udenfor, hvis det er muligt ellers indenfor.

Vi har tre stuer: Kaninerne og Sommerfuglene med børn i alderen cirka 10 måneder – 3½ år, og Hajerne med de ældste fra cirka 3½ til 6 år. Der er knyttet tre voksne til hver stue, to pædagoger og en medhjælper.

Vi har som udgangspunkt otte vuggestuebørn og fire til fem børnehavebørn på de to mindste stuer. Hos Hajerne er der mellem 16 og 22 børnehavebørn. Stuerne arrangerer selv daglige aktiviteter, og derudover har vi en del traditioner på tværs; Jernurtens fødselsdag med teater eller lignende og forældrekaffe, arbejdsdag, bedsteforældredag.

 

Den fælles start på dagen er typisk ved samling kl. 9. Her snakker vi om dagens aktiviteter, har bl.a. fokus på vejret og hvor meget/ lidt tøj man skal have på ud på legepladsen. Det er også her børnene hver især byder ind og fortæller om noget, de har lavet i weekenden eller i anden sammenhæng. Aktiviteterne foregår ofte i mindre grupper, efter alder og passende udfordringer. Eller med alle på én gang.

Vi kan have forskellige temaer i gang – årstider, de traditionelle aktiviteter ved fastelavn, påske, jul. Derudover har naturen en stor plads i Jernurten, da legepladsen indbyder til mange forskellige lege og projekter.

Børnenes egen dannelse, udvikling og læring er medskabere af de ting, vi laver med børnene.

For os er det vigtigt, at vi har en god omgangstone i huset, så vi arbejder med et positivt sprog, at være lyttende og deltagende sammen med de andre børn.

Børnene har mulighed for at spise medbragt morgenmad mellem kl. 6.30 og kl. 7.30. Vi har mælk.

Vi spiser frokost kl. 11. Vi får frokostmåltid leveret på fade fra vores eksterne leverandør. Børnene sidder ved mindre borde, smører selv og vælger selv pålæg på fadet. Vores leverandør af frokost leverer 95% økologisk pålæg, og brødet er friskbagt fra lokal bager.

Alle har madpakker med til om eftermiddagen.

 

Alle forældre stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Vi vægter samarbejdet med forældre meget højt. Det er alfa og omega for barnets udvikling og trivsel i vuggestue og børnehave. Og vores gode samarbejde er også afgørende, når børnene har brug for at være klar til at starte et nyt kapitel i deres liv – skolen.

Den daglige dialog i garderoben ved aflevering og afhentning er utrolig vigtig, og noget vi prioriterer at have tid til (de fleste dage). Vi holder samtaler, hvor vi kan sidde uforstyrret og snakke om barnet. De afholdes efter tre måneder, når barnet tre år og igen omkring fem år, på vej mod skolen. Skulle der derudover være behov for en samtale, finder vi et tidspunkt, hvor det kan passe alle.

Ved indkøring vil der være en kontaktperson, som giver jer de nødvendige informationer og svarer på jeres spørgsmål.

Hvert år er der valg til vores forældreråd, som er en underafdeling af bestyrelsen i Skjoldhøj Dagtilbud. Der afholdes fem møder pr. år. Her kan nogle af emnerne være: at diskutere principielle ting (som skal på bestyrelsesmødet), tage et tema op – udeliv/ natur, dialog om hverdagens opbygning mm. I vil også være med til afvikling af fødselsdag, julefest og lignende.

 

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Børnenes udvikling og trivsel er kerneopgaver i det pædagogiske arbejde. Det er vores fokus, og vi løser opgaverne med nærvær, opmærksomhed og med øjnene på det enkelte barn. 

Vores arbejde med det enkelte barn tager udgangspunkt i det vi ser, men også i høj grad af de informationer, vi får fra forældre. Al udvikling sker i et samarbejde, hvor man deler viden og laver eventuelle nødvendige tiltag sammen, så der begge steder – hjemme og i institutionen arbejdes med samme udgangspunkt og indhold. Det kan være med fælles fokus på at gøre børnene selvhjulpne, at gøre dem robuste, så de kan sige fra overfor andre.

Vi tilstræber at skabe en rolig og forudsigelig dag for børnene, for på den måde at skabe en god atmosfære og god interaktion mellem børn og voksne. Alle kender alle og er trygge ved hinanden.

Vi arbejder på at skabe et læringsmiljø, hvor der arbejdes med børnenes udvikling, læring og dannelse.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

Børnehuset Jernurten
Jernaldervej 286
8210 Aarhus V

Telefon: 2374 1056
E-mail: cahk@aarhus.dk

Pædagogisk leder 
Cathrine Haugaard Thaaning Knudsen
Telefon: 2374 1056
E-mail: cahk@aarhus.dk