Læring og glædelige erfaringer gennem sansning og god pædagogik. Børnene sanser og mærker verden på en anden måde udenfor. Derfor er vi et hus, der bruger naturen og mulighederne for udeliv hver dag.

Vi er et pædagogisk team, der brænder for Legehusets kerneopgave: at skabe et sted, hvor alle børn hver dag bliver mødt varmt og omsorgsfuldt, og hvor børnene kan lege, udforske og udvikle sig i tryghed. 

I Legehuset spænder vi vidt, både i forhold til erfaring, men også i forhold til interesser inden for det pædagogiske område. Vi er derfor en personalegruppe, som kan mange forskellige ting, men også giver plads til forskellighed.  

I Legehuset holder vi af naturen og den friske luft. Natur og udeliv er en fast forankret del af vores pædagogik og hverdag. Derfor åbner vi vores institution udenfor og tager imod vores børn her. De allermindste trækker måske indenfor. Vi andre nyder årstiderne kommen og gåen, mens vi siger godmorgen til hinanden og til dagen, der venter.

Legehuset har en stor legeplads, som vi har opdelt i flere små læringsmiljøer. Her er plads til både store armbevægelser og bittesmå englehop. Passende udfordringer til grovmotorikken hos både de mindste og de største. Sandkasser, gynger, skov, legehuse, brændehytte og små rum udenfor. Og så hittet for de fartglade: fliserne hele vejen rundt om huset, hvor man kan løbe på cykel og scooter til den store guldmedalje.

Vores vuggestue hedder Solstrålen. De 17 børn her er opdelt i tre grupper: Pubber, Larver og Sommerfugle. Børnehaven er også opdelt i tre grupper: Robotterne, Bamserne og Aberne. 

Vi har et fantastisk værksted, hvor børnene har mulighed for at fordybe sig i kreativitet og finmotoriske udfordringer.  Her maler vi, tegner, leger med perler. Og har som ethvert ordentligt værksted også hammer, skruetrækker og sav.

 

I Legehuset har vi plads til 48 børn fordelt på tre børnehavegrupper og en vuggestuegruppe. Til hver gruppe er knyttet en fast kreds af voksne, men vi arbejder meget på tværs af grupperne, så børnene er trygge ved alle voksne i huset. 

Vi er et børnehus, der elsker at udforske naturen. Vi er meget udenfor; på vores dejlige legeplads, på tur i naturområderne, der omgiver os - og på ture til havet i dagtilbuddets busser.

Vi åbner Legehuset kl. 6.30. Det foregår udendørs under vores hyggelige halvtag. Kun når vejret er rigtig dårligt, går vi indenfor. Solstrålen (vuggestuen) starter også dagen udenfor. De mindste nybegyndere i Legehuset går vi indenfor med, indtil de er klar til at udforske verden. De børn, der møder ind før 7.30 og ikke har spist morgenmad, skal selv medbringe morgenmad.

Hver morgen holder vi samling kl. 8.30. Det er en pædagogisk ramme og aktivitet, vi prioriterer højt. Den foregår også udenfor under halvtaget med sjove sanglege, rim og remser. Børnene får frugt og brød.

Omkring kl. 10.30 spiser de mindste frokost. Kl. 11 er det børnehavens tur. Når klokken er omkring 14 spiser vi alle sammen madpakker udenfor. Om fredagen holder vi for det meste båldag. 

I børnehaven er vi i de aldersopdelte grupper tirsdag, onsdag og torsdag. I grupperne arbejdes der med alderssvarende aktiviteter. Robotterne er de treårige, Bamserne de fire til femårige og Aberne de fem til seksårige. Inddelingen er ikke baseret udelukkende på alder. Vi kigger på udvikling og relationer. Der er fast tilknyttede voksne til hver grupper. Grupperne er vi i om formiddagen og til frokost. Børnehavegrupperne ændres hvert år til august. 

Vi lukker kl. 17:00 (fredag og mandag kl. 16.30). Fra 1. maj til og med uge 42 åbner og lukker vi udendørs. 

I Legehuset har vi pædagogikken med os overalt. Vi bakker op om børnenes bestræbelser på at blive selvhjulpne - også når vi spiser. Vi skaber rolige, nærværende spisestunder, hvor børnene kan fordybe sig i øjeblikket. 

De børn, der møder ind før 7.30 og ikke har spist morgenmad, skal selv medbringe morgenmad.

Formiddagsfrugt og brød deles ud til børnene hver formiddag, når vi har samling. Alle børn skal have fire stykker frugt med om ugen. Frugten ligger i en fælles kurv, og deles ud til børnene, når vi holder samling.

Vi får frokost fra Lille Dyrgaard. Tirsdag og torsdag får vi varm mad, de andre dage serveres rugbrød og pålægsfade med grønt.

Eftermiddagsmad
Hver barn skal selv have madpakke med til eftermiddagsmad. Vi anbefaler madpakken består af rugbrød/grovbolle, frugt, grøntsager, nødder m.m. Undgå gerne mælkesnitter, søde yoghurter og lignende. På den måde er I med til at sikre jeres barn en sund kost.

 

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

I Legehuset er samarbejdet med jer helt afgørende. Samarbejdet tager udgangspunkt i anerkendelse, gensidig tillid og respekt for hinanden og vores forskelligheder. Vores gode samarbejde er til fælles gavn for jeres barns trivsel og udvikling.

I hverdagen udmønter forældresamarbejdet sig bl.a. i den daglige kontakt ved aflevering og afhentning af børnene. Her udveksler vi informationer, oplevelser og beskeder om, hvordan barnet har haft det hjemme og i institutionen. Vi vægter samtalerne med jer. 

Forældresamtaler

Vi vægter samtalerne med jer og en åben og ærlig kommunikation. Cirka tre måneder efter opstarten i Legehuset, vil vi holde en samtale med jer om, hvordan I og jeres barn er faldet til i Legehuset. 

Når barnet er cirka 14 måneder holder vi Status-Udviklings-Samtale (SUS). Samme samtale tager vi, når barnet er 2,5 år og på vej i børnehave. Og igen, når barnet er cirka 5 år og på vej i skole.

Når jeres barn er omkring fire år vil I blive tilbudt en trivselssamtale om, hvordan det går med jeres barn.

Ud over de fem samtaler er der altid mulighed for at få en ekstra snak. Dette kan naturligvis ønskes af både forældre og kontaktperson, og vores pædagogiske leder deltager også gerne, hvis det ønskes.


Forældreråd/Bestyrelse

Der afholdes forældremøde for alle forældre i Legehuset i løbet af efteråret. Her er der også valg til forældrerådet. Forældrerådet i Legehuset holder møde 3-4 gange om året for at snakke status og udvikling i Legehuset. I forældrerådet vælges forældrerepræsentanter til dagtilbudsbestyrelsen.

 

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Børnenes udvikling og trivsel er kerneopgaver i det pædagogiske arbejde. Det er vores fokus, og vi løser opgaverne med nærvær, opmærksomhed og med øjnene på det enkelte barn. 

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

Legehuset 
Jernaldervænget 2
8220 Brabrand

Telefon: 4185 8309


Pædagogisk leder 
Runa Busk
E-mail: rubu@aarhus.dk
Telefon: 4185 7482