Vi er et pædagogisk team, der brænder for Legehusets kerneopgave: at skabe et sted, hvor alle børn hver dag bliver mødt varmt og omsorgsfuldt, og hvor børnene kan lege, udforske og udvikle sig i tryghed. 

I Legehuset spænder vi vidt, både i forhold til erfaring, men også i forhold til interesser inden for det pædagogiske område. Vi er derfor en personalegruppe, som kan mange forskellige ting, men også giver plads til forskellighed.  

Legehuset har tre grupperum: to i børnehaven, et i vuggestuen. Rød, blå, gul, kalder vi dem - de tre grundfarver, der sammen indeholder alle regnbuens farver.

Hjertet i vores hus er fællesrummet. Det er her børn og voksne mødes på kryds og tværs, og hvor man kan finde en legekammerat på tværs af alder og stue. Fællesrummet er omstillingsparat, og vi opstiller motorikbaner, spiller musik, leger stille, leger vildt. Afhængig af vores børnegruppe og dagsform. Det er her vi samles i den tidligste morgenstund, når huset vågner om morgenen og igen sidst på eftermiddagen, når vi siger tak for i dag.

Vi har et fantastisk værksted, hvor børnene har mulighed for at fordybe sig i kreativitet og finmotoriske udfordringer.  Her maler vi, tegner, leger med perler. Og har som ethvert ordentligt værksted også hammer, skruetrækker og sav.

Legehuset har en stor legeplads, som vi har opdelt i flere små læringsmiljøer. Her er plads til både store armbevægelser og bittesmå englehop. Passende udfordringer til grovmotorikken hos både de mindste og de største. Sandkasser, gynger, skov, legehuse, brændehytte og små rum udenfor. Og så hittet for de fartglade: fliserne hele vejen rundt om huset, hvor man kan løbe på cykel og scooter til den store guldmedalje.

 

I Legehuset har vi plads til 48 børn fordelt på to børnehavegrupper og en vuggestuegruppe. Til hver stue er knyttet en fast voksengruppe, men vi arbejder meget på tværs af stuerne, så børnene er trygge ved alle voksne i huset. 

Vi er et børnehus, der elsker at udforske naturen. Vi er meget udenfor; på vores dejlige legeplads, på tur i naturområderne, der omgiver os - og på ture til havet i dagtilbuddets busser.

Ellers ser dagsrytmen sådan ud - alle tidspunkter er omtrentlige:

Kl. 06:30: Legehuset åbner, hvor vi tilbyder morgenmad til kl. 7.30.

Kl. 07:30: Vi leger rundt i huset eller på legepladsen; laver forskellige små aktiviteter og modtager de børn, der kommer.

Kl. 08:30: Vuggestuen samles til frugt.

Kl. 09:00: Børnehavegrupperne samles til frugt. Formiddagen er præget af, at vi leger, tager på tur eller laver forskellige aktiviteter såvel planlagte som spontane.

Kl. 10:30: Vuggestuen spiser frokost, og vi putter derefter børnene.

Kl. 11:00: Børnehaven spiser frokost. Når de har spist, puttes de mindste børnehavebørn og de andre holder hvilestund, hvor de ligger og slapper af til musik eller historie.

Kl. 12:00: Børnehavebørnene leger rundt i huset eller på legepladsen, og der sættes aktiviteter i gang.

Kl. 14:00: Alle spiser madpakker.

Eftermiddagen er præget af leg og forskellige aktiviteter rundt i huset eller på legepladsen.

Kl. 17:00 (Fredag kl. 16.30) lukker vi.

I Legehuset har vi pædagogikken med os overalt. Vi bakker op om børnenes bestræbelser på at blive selvhjulpne - også når vi spiser. Vi skaber rolige, nærværende spisestunder, hvor børnene kan fordybe sig i øjeblikket. 

Morgenmad
Der tilbydes morgenmad til alle børn, der har brug for det fra kl. 06:30 – 07:30.

Formiddagsfrugt og rugbrød
Børnene får frugt hver formiddagen. Alle børn skal have fire stykker frugt med om ugen. Frugten ligger i en fælles kurv, og deles ud til børnene, når vi holder samling.

Frokost
Vi får frokost fra Monas. Tirsdag og torsdag får vi varm mad, de andre dage serveres rugbrød.

Eftermiddagsmad
Hver barn skal selv have madpakke med til eftermiddagsmad. Vi anbefaler madpakken består af rugbrød/grovbolle, frugt, grøntsager, nødder m.m. Undgå mælkesnitter, søde yoghurter og lignende. På den måde er I med til at sikre jeres barn en sund kost.

 

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

I Legehuset er samarbejdet med jer helt afgørende. Samarbejdet tager udgangspunkt i anerkendelse, gensidig tillid og respekt for hinanden og vores forskelligheder. Vores gode samarbejde er til fælles gavn for jeres barns trivsel og udvikling.

I hverdagen udmønter forældresamarbejdet sig bl.a. i den daglige kontakt ved aflevering og afhentning af børnene. Her udveksler vi informationer, oplevelser og beskeder om, hvordan barnet har haft det hjemme og i institutionen. Vi vægter samtalerne med jer. 

Forældresamtaler

Cirka tre måneder efter opstarten i Legehuset, vil vi holde en samtale med jer om, hvordan I og jeres barn er faldet til i Legehuset. 

Når barnet er cirka 14 måneder holder vi Status-Udviklings-Samtale (SUS). Samme samtale tager vi, når barnet er 2,5 år og på vej i børnehave. Og igen, når barnet er cirka 5 år og på vej i skole.

Når jeres barn er omkring fire år vil I blive tilbudt en trivselssamtale om, hvordan det går med jeres barn.

Ud over de fem samtaler er der altid mulighed for at få en ekstra snak. Dette kan naturligvis ønskes af både forældre og kontaktperson, og vores pædagogiske leder deltager også gerne, hvis det ønskes.


Forældreråd/Bestyrelse

Der afholdes forældremøde i juni, hvor der også er valg til forældrerådet. Forældrerådet i Legehuset holder møde 3-4 gange om året for at snakke status og udvikling i Legehuset. I forældrerådet vælges forældrerepræsentanter til dagtilbudsbestyrelsen.

 

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Børnenes udvikling og trivsel er kerneopgaver i det pædagogiske arbejde. Det er vores fokus, og vi løser opgaverne med nærvær, opmærksomhed og med øjnene på det enkelte barn. 

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

Legehuset 
Jernaldervænget 2
8220 Brabrand

Telefon vuggestuen:  4185 8312
Telefon børnehaven: 4185 8309
E-mail: rubu@aarhus.dk

Pædagogisk leder 
Runa Busk
E-mail: rubu@aarhus.dk
Telefon: 4185 7482